Over mij

Ik ben Eva van Maurik en sinds 1994 afgestudeerd Oefentherapeut Cesar.  Ik heb de eerste 10 jaar na mijn afstuderen in verschillende praktijken Oefentherapie Cesar gegeven. Ik ben er twee jaar tussen uit geweest om de wereld over te reizen. Mijn reiskriebels waren op slag verdwenen toen ik de kans kreeg om in een ziekenhuis op de afdeling fysiotherapie aan de slag te gaan. Dit is een fantastische leuke en leerzame ervaring geweest.

Ik heb op alle afdelingen gewerkt: Intensive Care, orthopedie, chirugie, pulmonologie, cardiologie, interne geneeskunde, de geriatrische afdeling en last but not least; Neurologie.

Neurologie heeft mijn hart gestolen. Hierdoor heb ik mij meer geschoold in het trainen van mensen met een neurologische aandoening. Ook ben ik nu aangesloten bij ParkinsonNet.

Sinds 2008 ben ik, naast mijn werk in het ziekenhuis, voor mijzelf begonnen in Praktik vor Oefentherapie Cesar Heerenveen. Mijn vriendin en collega Wietske Westera, manueeltherapeute heeft mij uitgenodigd om mijn praktijk in haar pand te vestigen zodat wij een hechte samenwerking kunnen uitoefenen. Dit is tot onze grote tevredenheid een erg goede stap geweest naar een multidisciplinaire benaderingswijze van  de patient. Uit weterschappelijk onderzoek is gebleken dat manuele therapie in combinatie met oefentherapie het meest effectief is voor patiënten met nekklachten.

In 2010 ben ik moeder geworden van een prachtige zoon. Dit was voor mij de reden om mijn werkzaamheden in het ziekenhuis stop te zetten en mij volledig op mijn eigen prakijk te richten. Om de kwaliteit van de oefentherapie hoog te houden komen collega’’s oefentherapeuten 5x per jaar bijeen in een I.O.C. (intercollegiaal overleg oefentherapie Cesar) om kwaliteitsinstrumenten te implementeren. Van de I.O.C van onze regio ben ik voorzitter. Daarnaast blijf ik mij altijd verdiepen in het vak door bijscholing. Life long learning!